fbpx

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel’s】隱藏版好吃漢堡美式餐廳
這間是誤打誤撞而巧遇的美食餐廳
本來要到對面超夯的The Book Shop去
到達後才知道剛好在整修
肚子餓到不行的我們.只好在附近隨意找了一間餐廳用餐
這家空間不大.但食物挺美味的.算是旅行中的美好意外囉~

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw
曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw曼谷美食【Schnitzel's】隱藏版好吃漢堡美式餐廳 - yukiblog.tw

官網:https://www.facebook.com/schnitzelsrestaurant/

❤延伸閱讀》曼谷親子自由行

Author Yuki

Write A Comment