Tag

波斯菊

Browsing

2007冬遊花蓮

2007冬遊花蓮

在出發花蓮之前就已經知道花東縱谷的波斯菊花海盛開了
所以一直很期待能去看看.當然也早已將賞花行程安排在旅程當中

走吧.跟我們一同前往欣賞那片美麗如畫的粉色系夢幻浪漫花海
                                        (↑名稱有點過長 XD)